Regulamin

Regulamin  Ośrodka  Szkolenia Kierowców   LAMBO

 

Postanowienia ogólne:

Regulamin określa warunki i zasady na jakich działa Ośrodek Szkolenia Kierowców LAMBO.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2011 do odwołania.

Wszystkie treści zawarte w regulaminie  OSK LAMBO  są zgodne z obowiązującym

prawem i rozporządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminowania.

 

1. WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS KAT. B ORAZ ZASADY REZYGNACJI

Kurs Kat. B można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat, o ile uzyskamy zgodę rodziców lub opiekunów prawnych

Przedstawienie aktualnego dokumentu tożsamości - dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem

Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości min. 1200zł ( pierwsza rata), która w przypadku rezygnacji z kursu z przyczyn niezależnych od Ośrodka Szkolenia LAMBO, nie podlega zwrotowi.

Wniesienie części lub całości opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie w OSK LAMBO oraz akceptacją regulaminu.

Każda rata jest traktowana jako zadatek (w przypadku rezygnacji z kursu z powodów niezależnych od Ośrodka Szkolenia – nie podlega zwrotowi).

 

2. PRZEBIEG KURSU

A. Część teoretyczna

Szkolenie teoretyczne składa się z 30 godzin wykładów (1 godzina=45 minut)

W programie szkolenia 4 godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez ratowników medycznych

Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów dydaktycznych

 

B. Część praktyczna

Szkolenie praktyczne składa się z 30 godzin jazd (1 godzina jazdy=60 minut), rozpoczyna się i kończy w miejscu ustalonym podczas umawiania danego terminu jazd.

 

Szkolenie teoretyczne i praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z zasadami egzaminu państwowego

 

 

 

 3. OPŁATY ZA KURS

• Cena kursu przedstawiona jest w cenniku umieszczonym na stronie internetowej w zakładce cennik

• Cena kursu kat. B  obejmuje 30 godzin teorii, szkolenie z pierwszej pomocy, 30 godzin jazd, komplet materiałów dydaktycznych oraz egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

• Płatność za kurs może być rozłożona na nieoprocentowane raty

• Opłaty mogą być regulowane gotówką bezpośrednio w biurze, u instruktora za pokwitowaniem lub przelewem na konto

W przypadku ponad sześciomiesięcznej przerwy w szkoleniu (z przyczyn niezależnych od Ośrodka Szkolenia) Osoba szkolona zobowiązuje się do wyrównania opłat za kurs do aktualnie obowiązujących (o ile te uległy zmianie).

Jeśli zmiana ceny nastąpiła w trakcie szkolenia, Osobę szkoloną (o ile nie wystąpiła ponad sześciomiesięczna przerwa w szkoleniu) obowiązuje cennik z dnia zapisu na kurs.

 

4. RATY 0 %

Minimalne raty i maksymalne ilości godzin do wyjeżdżenia przy określonych wpłatach na kursie podstawowym kat. B  przedstawia poniższy harmonogram:

- 1200 zł   przy zapisie    

- 1200 zł  najpóźniej w dniu rozpoczęcia jazd

- pozostała kwota   do piętnastej godziny jazd


 

5. ZASADY ODWOŁYWANIA ZAJĘĆ

Wszelkie sprawy związane z organizacją szkolenia załatwiamy osobiście lub telefonicznie TYLKO i WYŁĄCZNIE  z biurem  LAMBO  (pon-pt 10-19,  sob 9-15,  ndz i święta – biuro nieczynne)

Na maile odpowiadamy w dni robocze w ciągu 24 godzin (nie ma możliwości umawiania, zmiany czy odwoływania terminów jazd oraz wykładów, drogą mailową).

 

Wszelkie zmiany dotyczące umówionych terminów zajęć teoretycznych (wykłady) jak i praktycznych (jazdy) należy zgłaszać TELEFONICZNIE lub OSOBIŚCIE w biurze LAMBO najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia do godziny 14:00 (w dni robocze) oraz najpóźniej do godziny 12:00 (w soboty).

W niedziele, święta oraz dni ustalone jako wolne od pracy biuro LAMBO jest nieczynne – zmiany terminów zajęć w takie dni oraz następujących bezpośrednio po nich, należy zgłaszać najpóźniej w ostatnim dniu roboczym biura poprzedzającym umówiony termin zajęć (instruktorzy prowadzący zajęcia nie przyjmują zgłoszeń na temat zmian).

Próba zmiany terminów zajęć w sposób inny niż wyżej opisany lub nieobecność na zajęciach stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje przepadnięciem umówionego terminu.

 

 6.  ZAKOŃCZENIE KURSU

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, osobie szkolonej zostaje zaktualizowany w przeciągu dwóch dni roboczych nr PKK co daje możliwość ustalenia terminu egzaminu państwowego. Osobie szkolonej nie zostanie zaktualizowany nr PKK w sytuacji nie uregulowania wszystkich płatności za kurs

 

7. JAZDY DOSZKALAJĄCE

Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone w biurze LAMBO lub w przypadku przelewu zaksięgowane na koncie Szkoły, najpóźniej do dwóch dni roboczych poprzedzających ustalony termin.

Wszelkie zmiany dotyczące umówionych terminów jazd należy zgłaszać TELEFONICZNIE lub OSOBIŚCIE w biurze LAMBO najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia do godziny 14:00 (w dni robocze) oraz najpóźniej do godziny 12:00 (w soboty).

W niedziele, święta oraz dni ustalone jako wolne od pracy biuro LAMBO jest nieczynne – zmiany terminów jazd w takie dni oraz następujących bezpośrednio po nich, należy zgłaszać najpóźniej w ostatnim dniu roboczym biura poprzedzającym umówiony termin jazd (instruktorzy prowadzący jazdy nie przyjmują zgłoszeń na temat zmian).

Próba zmiany terminów jazd w sposób inny niż wyżej opisany lub nieobecność na jazdach, a także brak zaksięgowanej na koncie opłaty w regulaminowym czasie, stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje przepadnięciem umówionego terminu, a wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Fakt opłacenia jazd doszkalających jest dla OSK LAMBO potwierdzeniem akceptacji regulaminu.

8. ZWROT KOSZTÓW (rezygnacja, przerwane szkolenie - z powodów niezależnych od Ośrodka Szkolenia)

Opłata wpisowa w wysokości min. 1200zł ( pierwsza rata) w przypadku rezygnacji z kursu z przyczyn niezależnych od Ośrodka Szkolenia LAMBO, nie podlega zwrotowi.
W sytuacji, kiedy Kursant rozpoczął już szkolenie praktyczne, oprócz odliczenia kosztów pierwszej raty (1200 zł) Szkoła odliczy również koszt zrealizowanych przez Kursanta godzin praktycznych, licząc każdą wyjeżdżoną godzinę w cenie pakietowej jazdy doszkalającej czyli 100 zł/h. 

9.  GODZINY PRACY Biura Obsługi Kursanta         tel: 888 333 667

                         Poniedziałek – Piątek           10 -19

                                            Sobota             9 - 15

                                          Niedziela          nieczynne

                 

10. GODZINY PROWADZENIA JAZD

                      Poniedziałek – Niedziela         5 - 23