Cennik
 UWAGA !!!

 Wszelkie  zmiany  dotyczące  umówionych  terminów  jazd  należy  zgłaszać  TELEFONICZNIE  LUB  OSOBIŚCIE  w  biurze  LAMBO  najpóźniej  w  dniu  poprzedzającym  jazdy  do  godziny  14:00 (w dni  robocze)  oraz  najpóźniej  do  godziny  12:00 (w soboty).

 W  niedziele,  święta  oraz  dni  ustalone  jako  wolne  od  pracy  biuro  LAMBO  jest  nieczynne - zmiany terminów jazd w takie dni oraz następujących bezpośrednio po  nich,  należy zgłaszać najpóźniej w ostatnim dniu roboczym biura poprzedzającym  umówiony  termin jazdy ( instruktorzy prowadzący  zajęcia  praktyczne  nie  ustalają  terminów jazd ).

 Jazdy  zmienione  lub  odwołane  w  sposób  inny  niż  powyżej  opisany,  traktowane  są  jako  nieobecność  czyli  termin  przepadający.

 W  przypadku  spóźnienia  prosimy  powiadomić  telefonicznie  o  tym  fakcie  biuro  LAMBO ( w godzinach  pracy  biura:   Pon - Pt  10-19, Sob 9-15 ).

 W  sytuacji, gdy  instruktor  nie  ma  informacji  o  spóźnieniu  kursanta, ma  obowiązek  oczekiwać,  w  miejscu  ustalonym  jako  punkt  rozpoczęcia  jazd, przez  15 min od  ustalonej  godziny  jazd,  po  czym  ma  prawo  oddalić  się  z  miejsca  spotkania.  


Dane  do  płatności  przelewem :

UWAGA: Jeżeli za płatność ma być wystawiona faktura, prosimy w tytule przelewu dopisać " Faktura " , wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia oraz wcześniejsze poinformowanie nas o tym w mailu.


LAMBO

ul. Radarowa  28/2

02-137  Warszawa1. Wpłaty  za  kurs  kat. B


A)  Pierwsza  wpłata  za  kurs - po zaksięgowaniu wpłaty, uczestnik jest automatycznie wpisywany na listę proponowanego w tytule przelewu kursu

tytułem : Nazwisko  Imię,  nr pesel,  nr telefonu,  proponowana data rozpoczęcia kursu


B)  Każda kolejna rata za kurs

tytułem : Nazwisko  Imię,  nr pesel


Wpłaty  prosimy  przelewać  na  numer  konta :

IdeaBank :   67 1950 0001 2006 0247 5204 0002


2. Wpłaty  za  jazdy  doszkalające  kat. B


A)  Wpłata  za  jazdy  poza  pakietem  godzin  ( pakiety  zaczynają  się  od  10 h )

tytułem : Nazwisko  Imię, nr pesel, nr telefonu  oraz  wszystkie  daty  i  godziny  jazd  których  dotyczy  wpłata


B)  Wpłata  dotycząca  pakietu  godzin

tytułem : Nazwisko  Imię, nr pesel, nr telefonu, data  i  godzina  tylko  pierwszej  jazdy  z  pakietu


Wpłaty  prosimy  przelewać  na  numer  konta :

IdeaBank :   51 1950 0001 2006 2658 7744 0001

CENNIK

Wszystkie kursy zawierają w cenie :

-- Badanie lekarskie

-- Podrecznik + płyta CD z testami

-- Egzamin wewnętrzny z teorii

-- Egzamin wewnętrzny z praktyki

-- 30 h / 45min wykładów z teorii

-- 30 h / 60min jazd praktycznych

-- Szkolenie z pierwszej pomocy

-- Możliwość rozłożenia płatności na raty 0 %
RODZAJ  KURSU


( kat. B )

Ilość wykładów z teorii 

(1h = 45 min)

Ilość

jazd 

(1h = 60min)


CENA

Kurs Podstawowy


30h


30h


2050 zł

Kurs Rozszerzony  (zawiera dodatkowe 10h jazd)

 30h


40h


2600 zł


Kurs Indywidualny     (Kursant  ustala indywidualnie z wykładowcą godziny swoich zajęć z teorii)30h


30h


2650 zł

Kurs Indywidualny Rozszerzony

(zawiera dodatkowe 10h jazd)30h


40h


3100 zł

Kurs podstawowy po B1   (bez teorii - dla osób  posiadających kat. B1)
20h


1300 zł

Jazdy Doszkalające      (Płatne dwa dni robocze przed jazdami)1h


70 zł

Jazdy doszkalające    (Płatne dwa dni robocze przed jazdami)Pakiet

10 h


650 zł

Jazdy doszkalające w Sobotę lub Niedzielę i Święta1h

85 zł

Jazdy doszkalające     "Pakiet Gwarancyjny"(Płatny dwa dni robocze przed jazdami)


 Pakiet

 14 h


1300 zł


cennik obowiązuje od 19.01.2020